1076. Budapest, Péterfy Sándor utca 15.

Molnár Klára: 06-30-438-9514
 Vörös Károly: 06-30-287-7426

E-mail:
info@angyalfeny.hu
                     molnarklara@t-online.hu
              vkarcsi@t-online.hu

Figyeljünk oda ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik felfedezik hibáinkat.

Antiszthenész


Mindannyian tanítók vagyunk, a kérdés tehát nem az, hogy fogunk-e tanítani, hanem, hogy mit tanítsunk.

Ismeretlen szerző


Fény csak egy van, de lámpa számtalan.

Közmondás


A tapasztalat nem az, ami történik, hanem az, hogy mit kezdünk vele.

Aldous Huxley


Hallom és elfelejtem; látom és emlékezem; megcselekszem és megértem.

Zen közmondás


A kudarc sikerré lesz, ha okulunk belőle.

Közmondás


Úgy lehet rájönni, hogy mi működik, ha megtudjuk, mi nem működik. Akik sohasem hibáznak, sohasem fedeznek fel semmit.

Samuel Smiles


Egy gödör ásását leszámítva kevés olyan dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.


Sose tűnődj a múlt napjain, mert elemészt a bánat és a kín.


A jó tanács már maga támogatás.


A harag pálcája a déli napsütést is halálos veszedelemmé varázsolja, de a megértés köntösén a legélesebb tőr is kicsorbul.


Kinek megadatott egy kis darab kenyér, s otthon, hová este hazatér, olyan boldogság ez, mely mindennel felér.


Megérthetjük egymást, de megfejteni mindenki csak önmagát tudja.


Az embereknek. ha teljesülne mindaz, amit kívánnak, nem válna javukra.


Az emberre jellemző a gyarapítás törekvése. Van, aki rubeljei, képei, lovai számát gyarapítja, más a rangját, izmait, ismereteit; pedig csak egy valaminek szükséges a gyarapítása: a jóságé.


A szellem, ha ki akar bontakozni, és nem ütközik akadályokba, akadályokat állít maga elé.


A lelkünkben rejtőző ellenségtől szeretnénk megszabadulni, ám ez minden kísértésnél nehezebb.


Aki mindent könnyűnek vél, nehézségekbe ütközik. Aki mindent nehéznek talál, túlértékeli a valóságot.


Minden dolgot két oldalról szemlélj: ha az egyik fele lehúz, a másik felemel.


Aki elhibázta, kénytelen visszatérni e világba. Ha elbukott, újratanulja a leckét.


A gondolkodást igen, a szívet sohasem tévesztheti meg az önáltatás hazugsága. A szó szeret hazudni, a szív erre képtelen.